گنجور

بخش ۱۴۶ - تهدید کردن نوح علیه‌السلام مر قوم را کی با من مپیچید کی من روپوشم با خدای می‌پیچید در میان این بحقیقت ای مخذولان

 
مولوی
مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول
 

گفت نوح ای سرکشان من من نیم

من ز جان مردم بجانان می‌زیم

چون بمردم از حواس بوالبشر

حق مرا شد سمع و ادراک و بصر

چونک من من نیستم این دم ز هوست

پیش این دم هرکه دم زد کافر اوست

هست اندر نقش این روباه شیر

سوی این روبه نشاید شد دلیر

گر ز روی صورتش می‌نگروی

غره شیران ازو می‌نشنوی

گر نبودی نوح را از حق یدی

پس جهانی را چرا بر هم زدی

صد هزاران شیر بود او در تنی

او چو آتش بود و عالم خرمنی

چونک خرمن پاس عشر او نداشت

او چنان شعله بر آن خرمن گماشت

هر که او در پیش این شیر نهان

بی‌ادب چون گرگ بگشاید دهان

همچو گرگ آن شیر بر دراندش

فانتقمنا منهم بر خواندش

زخم یابد همچو گرگ از دست شیر

پیش شیر ابله بود کو شد دلیر

کاشکی آن زخم بر تن آمدی

تا بدی کایمان و دل سالم بدی

قوتم بگسست چون اینجا رسید

چون توانم کرد این سر را پدید

همچو آن روبه کم اشکم کنید

پیش او روباه‌بازی کم کنید

جمله ما و من به پیش او نهید

ملک ملک اوست ملک او را دهید

چون فقیر آیید اندر راه راست

شیر و صید شیر خود آن شماست

زانک او پاکست و سبحان وصف اوست

بی نیازست او ز نغز و مغز و پوست

هر شکار و هر کراماتی که هست

از برای بندگان آن شهست

نیست شه را طمع بهر خلق ساخت

این همه دولت خنک آنکو شناخت

آنک دولت آفرید و دو سرا

ملک و دولتها چه کار آید ورا

پیش سبحان پس نگه دارید دل

تا نگردید از گمان بد خجل

کو ببیند سر و فکر و جست و جو

همچو اندر شیر خالص تار مو

آنک او بی نقش ساده‌سینه شد

نقشهای غیب را آیینه شد

سر ما را بی‌گمان موقن شود

زانکمؤمنآینهٔمؤمنبود

چون زند او نقد ما را بر محک

پس یقین را باز داند او ز شک

چون شود جانش محک نقدها

پس ببیند قلب را و قلب را

با دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) | منبع اولیه: ویکی‌درج | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال ۳ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

علیرضا نوشته:

خنک : خوشا

ناشناس نوشته:

زانک مومن آینه مومن بود

خط سوم ماقبل آخر

کانال رسمی گنجور در تلگرام