گنجور

منابع » مثنوی طریق التحقیق حکیم سنایی غزنوی به همت دکتر علی محمد مؤذنی

مثنوی طریق التحقیق منسوب به سنایی غزنوی با استفاده از کتاب «مثنوی طریق التحقیق حکیم سنایی غزنوی» به همت «دکتر علی محمد مؤذنی» چاپ اول، پاییز ۸۰، انتشارات آیه، شابک ۹۶۴-۵۷۴۱-۲۳-۸ به گنجور اضافه شده است.

طریق التحقیق سنایی

برای دریافت PDF اصل تصویر با لایهٔ پنهان متن این منبع (فقط شامل متن شعر است و تعلیقات و مقدمهٔ کتاب را ندارد) به این نشانی مراجعه کنید و یا آن را به صورت آنلاین در این نشانی مشاهده کنید.

sunny dark_mode