گنجور

منابع » سیاوش جعفری

بخش قابل توجهی از آثار در دسترس از طریق گنجور به همت شخصی آقای سیاوش جعفری به سایت اضافه شده است. فهرست این آثار به این عبارت است از:

۱) گرشاسپ‌نامهٔ اسدی توسی از روی تصحیح زنده‌یاد حبیب یغمایی (اطلاعات بیشتر).

۲) فیه ما فیه و مجالس سبعه مولانا (اطلاعات بیشتر).

۳) دیوان رشیدالدین وطواط (اطلاعات بیشتر).

۴) دیوان عنصری (اطلاعات بیشتر).

۵) دیوان ازرقی (اطلاعات بیشتر).

۶) مرزبان‌نامهٔ سعدالدین وراوینی (اطلاعات بیشتر).

۷) دیوان کمال‌الدین اصفهانی (اطلاعات بیشتر).

۸) دیوان ظهیرالدین فاریابی با استفاده از دیوان ظهیرالدین فاریابی، تصحیح، تحقیق و توضیح استاد فقید دکتر امیرحسین یزدگردی، به اهتمام دکتر اصغر دادبه، تهران، نشر قطره، ۱۳۸۰ (اطلاعات بیشتر).