گنجور

ساوه‌سرا

 

آثار سلمان ساوجی به همت بچه‌های ساوه و اعضای انجمن ساوه‌سرا آقایان حمیدرضا نیرومند، میثم تقوی، محمد فکری و خانم نجمه تقوی و با استفاده از کتاب دیوان سلمان ساوجی به تصحیح استاد عباسعلی وفایی تایپ شده است.