گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۳۱ - مرثیت یکی از سخنوران

 

گفتم تو مرا مرثیت کنی

خویشان مرا تعزیت کنی

فرزند مرا چون برادران

در هر هنری تربیت کنی

یابی به جهان عمر تا که قاف

[...]

مسعود سعد سلمان
 
 
sunny dark_mode