گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴ - هجا

 

با تو نکال از هجاست زیراک

به جلوه است آن تن تو و ایضا

مست و خراب دوش بخفتی

شد پاره دامن تو و ایضا

واکنون دو رنگ بینم از هار

[...]

مسعود سعد سلمان
 
 
sunny dark_mode