گنجور

باب القرد و السلحفاة

 
نصرالله منشی
نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب القرد و السلحفاة
 

بخش ۱ - باب بوزینه و باخه

بخش ۲

بخش ۳

بخش ۴

بخش ۵

بخش ۶ - حکایت شیر و روباه و خر

بخش ۷