گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۸

 

…  گنج سعادت قبول اهل دل است

مباد آن که در این نکته شک و ریب کند

شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد

که چند سال به جان خدمت شعیب کند

ز دیده خون بچکاند فسانه …


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ