گنجور

حاشیه‌گذاری‌های شریف شیرزاد

شریف شیرزاد


شریف شیرزاد در ‫۱ ماه قبل، دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۲:۳۳ دربارهٔ انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲:

نیمهٔ نخستِ مصراعِ دومِ بیتِ پنجم، احتمالاً، «آبم بُتا تاری مکن» باشد.

 

شریف شیرزاد در ‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۷:۲۲ دربارهٔ وطواط » قصاید » شمارهٔ ۱۹۳ - در مدح ملک اتسز:

مصراع نخست بیت ۵۸، در تصحیح سعید نفیسی، منبع، به همین صورت است، که اشکال وزنی دارد. با مراجعه به نسخهٔ ۲۲۵۶۳-۵ (محفوظ در سازمان اسناد و کتابخانهٔ ملی ایران)، ص. ۱۰۱، معلوم می‌شود که صحیح آن این است: «از هر دری هزار هنر هست بنده را».

 

sunny dark_mode