گنجور

رباعیات

 
ملک‌الشعرای بهار
ملک‌الشعرای بهار » گزیدهٔ اشعار » رباعیات
 

رباعی شماره ۱: افسوس که صاحب نفسی پیدا نیست

رباعی شماره ۲: ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم