گنجور

بخش دوم

 
عطار
عطار » الهی نامه
 

المقالة الثانیة

جواب پدر

(۱) حکایت آن زن که بر شهزاده عاشق شد

(۲) حکایت علوی وعالم ومخنّث که در روم اسیر شدند

(۳) حکایت سلیمان داود علیهما السلام با مور عاشق

(۴) حکایت امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه بامور

(۵) حکایت نوشروان عادل با پیر بازیار

(۶) حکایت خواجۀ جندی با سگ

(۷) حکایت معشوق طوسی با سگ و مرد سوار

(۸) مناظرۀ شیخ ابوسعید با صوفی و سگ

(۱۰) حکایت ابوالفضل حسن و کلمات او در وقت نزع