گنجور

ترجیعات

 
عطار
عطار » دیوان اشعار » ترجیعات
 

شماره ۱ : زهی دانای اسرار معانی

شماره ۲ : ما صوفی صفهٔ صفاییم - بی‌خود ز خودیم و از خداییم

شماره ۳ : سودازدگان دین و دنیی