اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۵

ما بنده عشق و از خرد آزادیم

با درد و غم عشق تو بس دلشادیم

چون حاصل عمر ما بجز عشق تو نیست

گوئی مگر از برای عشقت زادیم