اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۳

ما مست مدام کوی آن خماریم

عالم همگی شراب و ما می خواریم

هر لحظه جهان بجرعه نوشیدیم

مست ابدیم و از ازل خماریم