اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۲۱

مائیم نقاب شاهد شنگ

او شنگ و نقاب همچو وی ینگ

عهدیست میان ما و دلبر

کز ما نشود جدا به نیرنگ

هر کس که جمال روی او دید

شیداست چو ما و واله و دنگ

هر لحظه به تیغ غمزه چشمش

بی جرم کند بخونم آهنگ

عاشق در آشتی همیزد

معشوق نداشت جز سرجنگ

غیرت سر عاشقان بی باک

کردست بدار عشق آونگ

از دولت عشق شد اسیری

آزاده ز قید نام و ز ننگ