نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۳۷ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

غالی بیخود علی پرستی نکند

در کیش نصیر چیردستی نکند

زور می از اندازه برون حوصله تنک

میخواره چرا سیاه مستی نکند