شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۲۷

هر چند که در ملک فنا آمده ای

در ملک فنا پی بقا آمده ای

از عالم حق بدین سرا آمده ای

بنگر ز کجا تا به کجا آمده ای

خالی نشوی یک نفس از علم و عمل

گر زانکه بدانی که چرا آمده ای