حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۱۷۲

آزاده، از حیات خود آزار می‌کشد

باری‌ست این، که دوش سبکبار می‌کشد

بر خصم تندخوست دلم، کورهٔ گداز

زین خون گرم، نیشتر آزار می‌کشد

تنها نه کفر زلف تو زد راه تقویم

زاهد به سبحه، رشتهٔ زنّار می‌کشد