حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۷۹

خورشید رخ تو تا دل افروز نشد

ما را شب بخت تیره فیروز نشد

از داغ تو سینه راحت اندوز نشد

هرگز به چراغ، شام کس روز نشد