کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۹۲

از حلقۀ گوش تو دلم را خبرست

کین تندی طبعت همه از بهر زرست

از گوش تو خود قیاس می باید کرد

کانجا که زرست پاره یی نرم ترست