صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۸۴

گر شوی با خبر از سوز دل بیتابم

دم آبی نخوری تا نکنی سیرابم