صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۸۹۷

به پای خم برسانید مشت خاک مرا

که دستگیری من از سبو نمی‌آید