خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲

غم کرد ریاض جان مه و سال مرا

آئینه ندارد دل خوشحال مرا

صیاد ز بس که دوستم می‌دارد

بسته است در آغوش قفس بال مرا