سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۱۸

تا کی ز غم جهان امانی خواهی

تا کی به مراد خود جهانی خواهی

چون در خور خویشتن تمنا نکنی

زین مسجد و زان میکده نانی خواهی