سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۲

از روی تو دیده‌ها جمالی دارد

وز خوی تو عقلها کمالی دارد

در هر دل و جان غمت نهالی دارد

خال تو بر آن روی تو حالی دارد