سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۷

هر چند بلای عشق دشمن کامیست

از عشق به هر بلا رسیدن خامی‌ست

مندیش به عالم و به کام خود زی

معشوقه و عشق را هنر بدنامی‌ست