نجم‌الدین رازی » مجموعهٔ اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۳

عشاق ترا هشت بهشت تنگ آید

وز هر چه بدون تست شان ننگ آید

اندر دهن دوزخ از آن سنگ آید

کز پرتو نار نور بی رنگ آید