سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳

ای چشم تو مست خواب و سرمست شراب

صاحب‌نظران تشنه و وصل تو سراب

مانند تو آدمی در آباد و خراب

باشد که در آیینه توان دید و در آب