گنجور

هفت اورنگ

 
جامی
جامی » هفت اورنگ
 

سلسلةالذهب

سلامان و ابسال

تحفة‌الاحرار

سبحة‌الابرار

یوسف و زلیخا

لیلی و مجنون

خردنامه اسکندری

***

خلاصهٔ هفت اورنگ (۵۴۱۰ بیت)