گنجور

بخش ۵

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه » ضحاک
 

نشد سیر ضحاک از آن جست جوی

شد از گاو گیتی پر از گفت‌گوی

دوان مادر آمد سوی مرغزار

چنین گفت با مرد زنهاردار

که اندیشه‌ای در دلم ایزدی

فراز آمدست از ره بخردی

همی کرد باید کزین چاره نیست

که فرزند و شیرین روانم یکیست

ببرم پی از خاک جادوستان

شوم تا سر مرز هندوستان

شوم ناپدید از میان گروه

برم خوب رخ را به البرز کوه

بیاورد فرزند را چون نوند

چو مرغان بران تیغ کوه بلند

یکی مرد دینی بران کوه بود

که از کار گیتی بی‌اندوه بود

فرانک بدو گفت کای پاک دین

منم سوگواری ز ایران زمین

بدان کاین گرانمایه فرزند من

همی بود خواهد سرانجمن

ترا بود باید نگهبان او

پدروار لرزنده بر جان او

پذیرفت فرزند او نیک مرد

نیاورد هرگز بدو باد سرد

خبر شد به ضحاک بدروزگار

از آن گاو برمایه و مرغزار

بیامد ازان کینه چون پیل مست

مران گاو برمایه را کرد پست

همه هر چه دید اندرو چارپای

بیفگند و زیشان بپرداخت جای

سبک سوی خان فریدون شتافت

فراوان پژوهید و کس را نیافت

به ایوان او آتش اندر فگند

ز پای اندر آورد کاخ بلند

با دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) | منبع اولیه: ویکی‌درج | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

حسین نوشته:

عجب.. پس البرزکوه در هندوستان قرار دارد. حححححکیم فردوسی

گمنام نوشته:

جناب حسین،
نخست اینکه سخن از سر مرز هندوستان است و نمی فرمایہد البرز کوه در هندوستان ،
دو دیگر نامهای تاریخی که امروز می شناشیم نه هم آنند که به روزگاری که حکیم از آن سخن میگوید ،بودند. البرز امروزی هم نامی به گمانم در گرجستان دارد( و از کجا در هندوستان نداشته است؟؟)بسیاری نامهای شاهنامه را می توانید در غرب ایران جستجو کنید ( خلاف آنچه کسانی میکوشند هر چه بیشتر به شرق برانندمان) مازندران نه همین تبرستان امروزی است.” ور جمشید کرد ” همان شهر زیر زمینی است که چندی پیش با آب و تاب در فلات آسیای کوچک به پیدایی آمد
حتا شهرهای کهن ایران در گذشته نامهایی دیگر داشته اند؛ کرمان گواشیر بوده است و سپاهان جی
و بیت المقدس ” گنگ دژ هوخت ”
امید که کسانی به جستجوی این نام جای ها بر آیند
در زمانه ای که کسانی بیهوده در جستجوی بقایای کشی نوح اند!!

کانال رسمی گنجور در تلگرام