گنجور

ترکیبات

 
عراقی
عراقی » دیوان اشعار » ترکیبات
 

شماره ۱: عشق ار به تو رخ عیان نماید

شماره ۲: ساقی، بیار می، که فرو رفت آفتاب

شماره ۳ - در مرثیهٔ بهاء الدین زکریا: چون ننالم؟ چرا نگریم زار