گنجور

فی التوحید باری تعالی جل و علا

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر » فی التوحید باری تعالی جل و علا
 

فی التوحید باری تعالی جل و علا

حکایت عیاری که اسیر نان و نمک خورده را نکشت