گنجور

در نعت رسول

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول
 

در نعت رسول (ص)

حکایت مادری که فرزندش در آب افتاد