گنجور

حکایت باز

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر » حکایت باز
 

حکایت باز

حکایت پادشاهی که تیر بر سر غلام خود می‌گذاشت و آن را نشانه می‌گرفت