گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۷۱

 

شدم پیر بدین سان و تو هم خود نه جوانیمرا سینه پر انجوخ و تو چون چفته کمانی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی