گنجور

شعرهای جامی با وزن «مفاعیل فعولن مفاعیل فعولن»

 

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قصاید » شمارهٔ ۲ - مناجات

 

آیا کاشف الاسرار و یا فائض الانوار

ویا مقصد الابرار و یا مونس الاحرار

منم مانده گرفتار بدین نفس خطاکار

به رحمتم نگهم دار ازین دشمن غدار

ایا غافر من تاب و یا مؤیل من آب

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی