گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۶

 

گر یک نفست ز زندگانی گذردمگذار که جز به شادمانی گذرد
هشدار که سرمایه سودای جهانعمرست چنان کش گذرانی گذرد


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

سعدی » بوستان » در نیایش خداوند » بخش ۵ - مدح محمد بن سعد بن ابوبکر

 

اتابک محمد شه نیکبختخداوند تاج و خداوند تخت
جوان جوان‌بخت روشن‌ضمیربه دولت جوان و به تدبیر پیر
به دانش بزرگ و به همت بلندبه بازو دلیر و به دل هوشمند
زهی دولت مادر روزگارکه رودی چنین پرورد در کنار
به دست کرم آب دریا ببردبه رفعت محل ثریا ببرد
زهی چشم دولت به روی تو بازسر شهریاران گردن فراز
صدف را […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی