گنجور

حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۲۲

 

سرور اهل عمایم شمع جمع انجمنصاحب صاحبقران خواجه قوام الدین حسن
سادس ماه ربیع الاخر اندر نیمروزروز آدینه به حکم کردگار ذوالمنن
هفتصد و پنجاه و چار از هجرت خیرالبشرمهر را جوزا مکان و ماه را خوشه وطن
مرغ روحش کاو همای آشیان قدس بودشد سوی باغ بهشت از دام این دار محن


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ