گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۱

 

زهی! ز دست رقیبان گذر به کوی تو مشکلز بس جمال که داری، نظر به روی تو مشکل
مرا ز بار فراقت حکایتیست مطولچو چین زلف تو در هم، چو بند موی تو مشکل
به خوابگاه قیامت گذشتگان غمت راز خواب خوش شدن آگاه جز به بوی تو مشکل
بر آستان تو از دست منکران محبتگذار عاشق مسکین […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی