گنجور

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۹۰ - در علو همت و کمال نفس خود

 

سگ خشم و خر شهوت که زبون‌گیری نیستتیز دندان‌تر از این هر دو در این خاک کهن
نفس من کو ملک مملکت شخص منستهر دو را سخرهٔ خود کرده به تادیب سخن
ترک و تازیک شما جمله سگانند و خرانکه به جز خوردن و کردن نشناسند ز بن
تو چه گویی که کند نفس ملک همت منگر تو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری