گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۹۳

 

دستی که زدی به ناز در زلف تو چنگ
چشمی که زدیدنت زدل بردی زنگ
آن چشم ببست بی توام دیده به خون
و آن دست بکوفت بی توام سینه به سنگ


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر