گنجور

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۲

 

از خراسان به روز طاوس وشسوی خاور می‌خرامد شاد و خوش
کآفتاب آید به بخشش زی برهروی گیتی سبز گردد یکسره
مهر دیدم بامدادان چون بتافتاز خراسان سوی خاور می‌شتافت
نیم روزان بر سر ما برگذشتچو به خاور شد ز ما نادید گشت


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی