گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹

 

هر کرا درد بی نهایت نیستعشق را پس برو عنایت نیست
عشق شاهیست پا به تخت ازلجز بدو مرد را ولایت نیست
عشق در عقل و علم درماندعشق را عقل و علم رایت نیست
عشق را بوحنیفه درس نکردشافعی را در او روایت نیست
عشق حی است بی بقا و فناعاشقان را ازو شکایت نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی