گنجور

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

خواجهٔ دنیا و دین گنج وفاصدر و بدر هر دو عالم مصطفی
آفتاب شرع و دریای یقیننور عالم رحمة للعالمین
جان پاکان خاک جان پاک اوجان رها کن آفرینش خاک او
خواجهٔ کونین و سلطان همهآفتاب جان و ایمان همه
صاحب معراج و صدر کایناتسایهٔ حق خواجهٔ خورشید ذات
هر دو عالم بستهٔ فتراک اوعرش و کرسی قبله کرده خاک […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار