گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۳

 

چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخپیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ
می نوش که بعد از من و تو ماه بسیاز سَلخ به غٌرّه آید از غره به سلخ


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » بلبل و مور

 

بلبلی از جلوهٔ گل بی قرارگشت طربناک بفصل بهار
در چمن آمد غزلی نغز خواندرقص کنان بال و پری برفشاند
بیخود از این سوی بدانسو پریدتا که بشاخ گل سرخ آرمید
پهلوی جانان چو بیفکند رختمورچه‌ای دید بپای درخت
با همه هیچی، همه تدبیر و کاربا همه خردی، قدمش استوار
ز انده ایام نگردد زبونرایت سعیش نشود واژگون
قصه نراند ز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

پروین اعتصامی