گنجور

سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۷ - موعظه و نصیحت

 

ایهاالناس جهان جای تن آسانی نیستمرد دانا، به جهان داشتن ارزانی نیست
خفتگان را چه خبر زمزمهٔ مرغ سحر؟حیوان را خبر از عالم انسانی نیست
داروی تربیت از پیر طریقت بستانکادمی را بتر از علت نادانی نیست
روی اگر چند پری چهره و زیبا باشدنتوان دید در آیینه که نورانی نیست
شب مردان خدا روز جهان افروزستروشنان را به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی