گنجور

عطار » منطق‌الطیر » فی‌وصف حاله » فی وصف حاله

 

کردی ای اعطار بر عالم نثارنافهٔ اسرار هر دم صد هراز
از تو پر عطرست آفاق جهانوز تو در شورند عشاق جهان
گه دم عشق علی الاخلاق زنگه نوای پردهٔ عشاق زن
شعر تو عشاق را سرمایه دادعاشقان را دایم این سرمایه داد
ختم شد بر تو چو بر خورشید نورمنطق الطیر و مقامات طیور
از سر دردی بدین میدان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار