گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۷

 

می نوش که عمر جاودانی اینستخود حاصلت از دور جوانی اینست
هنگام گل و باده و یاران سرمستخوش باش دمی که زندگانی اینست


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام