گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۵۰

 

هنگام سپیده دم خروس سحری
دانی که چرا همی کند نوحه گری
یعنی که نمودند در آیینهٔ صبح
کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر