گنجور

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۵۰

 

خوبرویان جفاپیشه وفا نیز کنندبه کسان درد فرستند و دوا نیز کنند
پادشاهان ملاحت چو به نخجیر روندصید را پای ببندند و رها نیز کنند
نظری کن به من خسته که ارباب کرمبه ضعیفان نظر از بهر خدا نیز کنند
عاشقان را ز بر خویش مران تا بر توسر و زر هر دو فشانند و دعا نیز کنند
گر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی